Informacja Podatkowa

r o z l i c z e n i e    r o c z n e . . .

 akty prawne  informator ekonomiczny - parametry  wyszukiwanie informacji w internecie'  klub użytkowników kalkulatora IP  tu kupisz Kalkulator IP i Informację Podatkową off-line gra internetowa - sprawdź czy przeżyjesz


informacja podatkowa
off-line


     podatki.pl - rozliczenie roczne 2000

powiedz o nas innym   

rozliczenie roczne - serwis tematyczny Informacji Podatkowej


skala podatkowa


rozliczenie on-line


jaki pit

pit-36  pit-37
pit/c  pit/d  pit/m   pit/o  nip-1  nip-3


objaśnienia do pitów


ULGI I ODLICZENIA


budowa i zakup domu i mieszkania


budowa domu z mieszkaniami na wynajem


darowizny


dojazd dzieci do szkoły poza miejscem zamieszkania


odpłatne doksztacanie i doskonalenie zawodowe


odpłatne kształcenie dzieci w szkołach niepublicznych


   Termin rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych mija 30.04.2001r. Do tego dnia do północy należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym lub nadać na poczcie listem poleconym odpowiedni PIT wraz z załącznikami oraz wpłacić różnicę w podatku, wynikającą z rozliczenia rocznego i sumy wpłaconych w 2000 r. zaliczek na podatek.

Dział rozliczenie roczne on-line będzie zawierał oprogramowanie umożliwiające proste wypełnienie PIT-a on-line z wykorzystaniem systemu podpowiedzi. Wprowadzanie danych osobowych i wydruk PIT-a będzie odbywać się już off-line na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie udostępnimy od 01.03.01 (pierwszy marzec). Odpowiednie moduły do programu Kalkulator IP umożliwiające wypełnianie i wydruk deklaracji rocznych udostępnimy w miesiącu lutym 2001.

Osoby uzyskujące przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się na formularzu PIT-28. Osoby te mają inny termin złożenia rozliczenia rocznego - do 31 stycznia roku 2001. Kwestie związane z opodatkowaniem "ryczałtowców" reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930)

Jak zwykle pojawią się pytania związane z wypełnieniem formularzy, limitami ulg i odliczeń i właściwą interpretacją przepisów. Ten fragment naszego serwisu pomoże odświeżyć i usystematyzować wiadomości na temat zasad rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r.

W serwisie publikujemy opisy deklaracji formularzy) pit-36 i 37 umieszczonych w postaci "naturalnej" - są to tabele o wyglądzie zbliżonym do pitów oryginalnych, z odnośnikami do przepisów do których w deklaracji są odwołania. W tej samej formie publikujemy załączniki do deklaracji. Umieściliśmy również objaśnienia, które wydawane są z deklaracjami  w Urzędach Skarbowych. Poszczególne pozycje w objaśnieniach są linkowane do odpowiednich miejsc w deklaracjach - powinno to ułatwić poruszanie się po tekście. Wzory deklaracji w formacie pdf są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - http://mofnet.gov.pl

Podatek rozliczają zarówno pracobiorcy jak i pracodawcy. Na pracodawcach ciąży obowiązek dostarczenia swoim pracownikom odpowiednich dokumentów (PIT 8B i PIT 11), które stanowią podstawę do samodzielnego wypełnienia przez nich zeznania rocznego. Powinni oni również pamiętać o obowiązku przekazania odpowiednich kopii tych formularzy do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika Urzędów Skarbowych.

W tym roku spotkała nas miła niepodzianka. Fiskus zmniejszył liczbę formularzy podatkowych i stopień ich komplikacji. Jeśli jednak nie chcesz samodzielnie wypełniać swojego PIT-u, odwiedź naszą bazę biur, doradców i biegłych rewidentów - oni na pewno zrobią to szybko, sprawnie i bez błędów.


odpłatne kształcenie w szkołach wyższych


odpłatne świadczenia zdrowotne


oszczędzanie w kasie mieszkaniowej


remont budynku


remont lokali mieszkalnych


renty, stypendia i inne trwałe ciężary


wydatki na rehabilitację (dotyczy osób niepełnosprawnych)


zakup działki budowlanej


zakup przyrządów i pomocy naukowych


urzędy skarbowe (adresy, konta, telefony)


kalkulator IP
(informacji podatkowej)

reklama w podatki.pl

przeszukaj:   katalog  urzędy skarbowe   forum dyskusyjne  internet

notka prawna 

copyright: Emar s.c. 43-100 Tychy ul. Uczniowska 7, skr. poczt. 68, telefon: (032) 217-69-02 podatki@podatki.pl, telefon komórkowy: (0604) 243279 Kwestie prawne: Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wojewoda, 44-100 Gliwice, Plac Piastów 10, tel: (032) 2313081 w.117 mwojewoda@podatki.pl