informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | informator ekonomiczny |   kalkulator IP | kalkulatory | kasy fiskalneleasing | moje podatki  | orzecznictwo | programy księgowe | promocje IP | reklama w podatki.pl | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

 

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania udziela:

Komentarze do odpowiedzi proszę kierować bezpośrednio do autora: podatki@kki.net.pl

Doradca Podatkowy mgr Mariusz Cieśla, ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy
tel. (32) 227-60-61,
http://www.kki.net.pl/podatki/

następna strona

1999

Czy rodzice, na których utrzymaniu pozostaje studiujące dziecko mogą skorzystać z ulgi na odpłatne kształcenie, jeżeli osiągnęło ono dochód w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej ?

Ulga dla podatników dotycząca płatnych studiów jest ulgą odliczaną od podatku i za 1998 rok wynosi 450,- zł. Mogą z niej skorzystać podatnicy do 35 lat życia za swoje studia oraz podatnicy na których utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile nie ukończyła 25 lat życia i nie osiągnęła dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego. Oznacza to, iż w przypadku prac sezonowych studenta, jeżeli jego dochód nie przekroczył 1771,- zł lub gdy dostaje stypendium można jego czesne odliczyć.

Podstawa prawna: Ustawa PDF 27a. ust.1 p.3 lit. f) Ustawa PDF 27a. ust 10.

Czy o zaliczeniu zakupu do środków trwałych decyduje jego wartość czy jakieś inne czynniki ?

Kwalifikacja zakupionego przedmiotu do środków trwałych nie jest uzależniona od jego wartości. Aby rzecz stała się środkiem trwałym musi być spełniony jeden warunek - przewidywany czas jej używania musi przekraczać 1 rok. W przypadku gdy przewidujemy, iż dana rzecz nie przetrwa roku możemy uznać ją za wyposażenie.

Podstawa prawna: §2 p.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Słyszałem, że jeśli chcę zlikwidować sklep muszę zrobić remanent. Czy powinienem o nim zawiadomić urząd skarbowy ?

W przypadku likwidacji działalności podatnik musi: 1) sporządzić spis z natury w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, 2) zawiadomić o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego urząd skarbowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu. Należy przy tym pamiętać iż wartość spisu wycenia się (sic!) w cenie sprzedaży a nie zakupu.

Podstawa prawna: Ustawa VAT Art. 6a. Ustawa VAT Art. 15 ust. 3

Czy jesli nie osiagnalem zadnych dochodow w roku 1998 to czy musze wypelniac deklaracje PIT

Oczywiście, że nie - przecież bez dochodu nie ma podatku.

Jak zaewidencjonować zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, na użytek firmy. Czy podlega odpisom amortyzacyjnym? Arkadiusz Walnik

Należy je wpisać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od dzierżawy wieczystej nie ma odpisów amortyzacyjnych. Budynki amortyzujemy wg. stawek amortyzacji w zależności od tego do której grupy ś. trwałych się kwalifikują. Jeśli są one wcześniej używane powyżej 60 miesięcy to można zastosować amortyzację przyspieszoną.

Pomyliłem się w PIT-5 za 01/98, zaniżając podstawę. Czy muszę składać korekty za wszystkie następne miesiące

Tak, dlatego iż błąd na początku został powielony w pozostałych PIT - 5

Prowadzę działalność gospodarczą (płatnik VAT ) i niezależnie od tego wynajmuję lokal. Czy od kwoty czynszu mam obowiązek odprowadzać podatek VAT ?

Jest to uzależnione od tego na jakie cele ten lokal jest wynajmowany - jeśli dla działalności gospodarczej to jest tam obowiązek VAT. Jeżeli cele są mieszkalne, to jest to zwolnione z VAT.

Czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Proszę o link do ustawy z 20 listopada 1998 r na powyższy temat

Ależ oczywiście, że może. Przecież emerytura nie wyłącza możliwości działalności gospodarczej. Link w tekście pytania.

Redakcja zapłaciła mi za zdjęcie 50 zł i przysłała PIT8B, z którego wynika że odprowadziła 5 zł podatku. Czy słusznie? Co z kwotą wolną od podatku? Jest to jedyna 50 zł jakie musiałbym rozliczyć w PIT30 do końca kwietnia i dostać zwrot 5 zł. Nie chodzi tę kwotę, ale sam fakt. Według PIT30 będą wychodziły ujemne wartości. Czy zignorować cały fakt i go nie rozliczać? Z poważaniem

Redakcja powinna odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty umowy zlecenia nie przekraczającej 93 ,- zł. W tym wypadku wysyła się PIT - 8A i nie łączy się tego dochodu z innymi.  

W roku '96 zakupiłam komputer, czyli jestem rozliczana wg. starych zasad (odliczenie od dochodu). Za komputer zapłaciłam 3500 zł, w roku '96 kwotę limitu i podobnie rok później (915 zł). Jaką kwotę mogę odliczyć w tym roku?  

Tak samo 915 złotych ale to już ostatni raz.

W 1996 r sprzedałam zakupiony przed 1991 r samochód dostawczy.Wedle obowiązujących wówczas przepisów zapłaciłam podatek VAT od tej >sprzedaży. Przepisy zmieniły się (i słusznie) i teraz tego podatku nie musiałabym płacić.Czy moge w jakiś sposób odzyskać te pieniądze ? Przecież >gdy kupowałam ten samochód podatek VAT nie istniał i nigdy nie tego podatku nie odliczyłam ,a przy sprzedaży musiałam go odprowadzić

Niestety nie można odzyskać pieniędzy. Przepisy dotyczą konkretnych okresów
i jeżeli coś stało się w okresie obowiązywania danej ustawy, to ma ona do
tej czynności zastosowanie. Jest to nienaruszalna zasada pewności prawa i
nie działania przepisów wstecz.

Prowadząc działalność gospodarczą chciałbym kupić samochód (np. kombi) i odliczyć podatek VAT. O ile w przypadku gdy samochód ma ładowność powyżej 500 kg niema problemu, to czy odliczenie Vat'u jest możliwe w przypadku zakupu samochodu kombi z ładownością 480 kg i z homologacją?

Niestety homologacja nic nie daje, samochód musi mieć ładowność pow. 500 kg aby móc odliczyć sobie VAT z jego zakupu.
Art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy VAT

Czy można amortyzować zestawy komputerowe szybciej niż ze stawką 30%?

Można jeżeli jest to komputer używany.

Czy telefon komórkowy można wnieć jako aport do firmy, i czy można go amortyzować?

Można go wnieść do spółki cywilnej lub sp. z o.o. jako aport a jeśli to jest
działalność gospodarcza osoby fizycznej, to można go wprowadzić do firmy
spisem z natury środków trwałych przy otwieraniu działalności(oświadczeniem
o wprowadzeniu śr. trwałego do firmy w przypadku firmy już istniejącej) i
jeżeli ma pow. 2500 zł wartości to go można amortyzować.

Mam ofertę pracy gdzie płacone będę miał z fundacji rządu Stanów  Zjednoczonych wg.umowy o unikaniu podw.opod.będę zwolniony z podatku Mam pytanie co z Zus itd

Jeżeli praca będzie na zasadzie umowy o pracę lub zlecenia wystawionego w USA to w Polsce nie ma z tego powodu obowiązku ZUS ani podatku dochodowego.

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników, w tym jeden zagraniczny ma ponad 50% udziałów, spółka zarejestrowana na prawie polskim.Wspólnik zagraniczny wpłaca z zagranicy pieniądze na bieżącą działalność firmy, jak to najlepiej potraktować pod kontem Ustawy o Pod Doch od Os Prawnych, czy: dopłaty na kapitał rezerwowy, formy pożyczki, czy też zaliczek na poczet wykonania przyszłej usługi.

Uwaga na tego typu pożyczki, dopłaty do kapitału itp. Najlepiej wpłacić jako zaliczkę na poczet usług i tyle (ale poniżej 50% wartości usługi - podeprzeć się umową). Jeżeli już pożyczka, to odsetki od niej nie są kosztem uzyskania przychodu w przypadkach opisanych w ustawie DOP. Poniżej odnośnik:
Ustawa DOP art. 16 ust 1 pkt 60) i 61)

Poszukuję spisu towarów i usług ze stawkami VAT. Proszę o pomoc gdzie to znaleźć. Jarosław Zemła
<jarekz@medprakt.pl>

Spisu towarów i usług ze stawkami nie ma. Jest Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostępna w księgarniach publikowana przez GUS oraz załączniki do Ustawy VAT które precyzują jakie wyroby i usługi są objęte zwolnieniem, stawką 7 % i 0%.

Jakie kolumny powinien zawierać rejest zakupów (VAT)

Liczbę wpisu, datę wystawienia dowodu, datę otrzymania dowodu, numer dowodu, nazwę i adres wystawcy, NIP wystawcy, kwotę netto zakupu w stawkach VAT, kwotę VAT w stawkach, sumę netto, sumę VAT, brutto

Czy w przypadku dlugich delegacji zagranicznych firma moze przyznac pracownikowi dodatek rozłakowy zwolniony z oplat ZUS i podatku ? W ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych jest przewidziany zwolniony z podatku dodatek rozlakowy (do wysokosci diety - rozumiem ze zwolnione z podatku sa dieta + dodatek rozlakowy), w rozporzadzeniu ministra pracy z 18.12.98 par.2.18 jest napisane, ze dodatki rozlakowe sa zwolnione z ZUS, nigdzie jednak nasza ksiegowosc nie jest w stanie znalezc zadnego odniesienia tych przepisow do delegacji zagranicznych.

Wg mnie to dodatek za rozłąkę przysługuje gdy pracownik został przeniesiony czasowo w inne miejsce niż miejsce pracy, wtedy jednak nie ma już mowy o dietach za podróż służbową bo pracownik ma miejsce pracy wyznaczone w miejscu czasowego przeniesienia. Diety i dodatki rozłąkowe są zwolnione z ZUS a delegacje zagraniczne to normalne delegacje i przepisy do nich stosowane są takie same (oczywiście za wyjątkiem kwot diet i rozłąki, które są po prostu wyższe)

W Art 28 -Zwolnienia Przedmiotowe Ustawy podatkowej mowa jest o tym że zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów,które w wyniku sprzedaży utraciły charakter rolny.co to dokładnie znaczy?

Jest to art 21. pkt 28 Ustawy DOF i dotyczy to rolników, którzy nabyli gospodarstwo rolne a sprzedają jego część (po uprzednim podziale) przed upływem 5 lat od nabycia ale dalej na cele rolnicze. Gdy nastąpi przekwalifikowanie gruntu na grunt inny niż rolniczy lub leśny (np. budowlany lub rekreacyjny) to trzeba zapłacić podatek ryczałtowy 10% wartości rynkowej ziemii.

Czy istnieje możliwość sprowadzenia z zagranicy samochodu osobowego np. typu kombi na firmę, i po "przerobieniu: go na ciężarowy w kraju - odliczenia kwoty vat zapłaconej na granicy?

Nie, gdyż potrzeba do tego homologacji na ciężarowo - osobowy a tego zagraniczne kombi nie ma, a przeróbki już nie są honorowane.

Czy mozna bylo w 1997 roku przekazac rete w 5 ratach ( odstepach tygodniowych ) - zamknelo sie to w jednym miesiacu

Czy to była renta ?  Częstotliwość wskazuje na darowiznę.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ( nauczanie języka angielskiego na kursach językowych ) może sobie odliczyć część opłat czynszowych za np. przygotowywanie się do zajęć w domu, a jeżeli tak to na jakich zasadach i w jaki sposób ?

Raczej nie, gdyż działalność jest wykonywana poza domem.

Jestem studentem i dojeżdżam na uczelnię pociągiem. Czy jest możliwość odpisania od podatku kosztów ponoszonych na bilety kolejowe. Jeśli tak, to jakie dokumenty trzeba przedstawić aby taką ulgę uzyskać? Dziękuję za odpowiedź.

Nie może Pan odpisać od podatku dojazdów do uczelni.

Mam zamiar scedować prawo do lokalu (tzw. udział)za określoną sumę. Słyszałem, że jeśli zadeklaruję w urzędzie podatkowym w ciągu 2 tygodni, że uzyskane pieniądze przeznaczę w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe, to i tak zapłacę podatek 10% wartości sprzedaży przed upływem 2 lat. Czy to prawda? Bo jeszcze niedawno nie trzeba było płacić tego podatku jeśli złożyło się taką deklarację.

Zależy to od tego kiedy Pan nabył ten udział i w jaki sposób. Jeżeli był to spadek, to nic Pan nie zaplaci ani nie musi Pan składać żadnego oświadczenia. Gdy nabył Pan ten udział przed upływem pięciu lat to trzeba złożyć oświadczenie o przeznaczeniu kwoty uzyskanej z jego sprzedaży na cele mieszkaniowe (np. budowę domu, zakup mieszkania itp.)  Wtedy jeśli Pan w ten sposób wyda te pieniądze w ciągu 2 lat, to nie zapaci Pan nic.

Jakie sa szanse, ze od 1 stycznia 2000, produkty rolne zostana objete stawka VAT inna niż "zw"? Jestem rolnikiem i wiele moich posuniec finansowych wstrzymuje do tego momentu, np. zakup samochodu dostawczego.

Raczej niewielkie. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo zła i taka zmiana podniosłaby ceny płodów rolnych np o 7% co spowodowałoby jeszcze pogorszenie popytu na polskie produkty rolne. Stawka 0% spowodowałaby straty budżetu.

Czy ochrona praw nabytych o których mowa w kontekście likwidacji ulg to rzecz uznaniowa? Kto decyduje jak długo ma trwać - konstytucja czy aktualny sejm ?

Ja myślę, że podwalinami ustroju naszego Państwa (jak każdego państwa prawa) jest ochrona praw nabytych pomimo zmian w ustawodastwie. Tak więc Sejm choć teoretycznie może wyznaczyć termin końca obowiązywania ulgi, to nie powinien tego robić lecz zostawić tą sprawę do samoczynnego wygaśnięcia wyczerpamnia limitów ulg lub do zakończenia np. inwestycji)

Zakupilem do firmy dwuletni samochod z wpisem w dowodzie rejestracyjnym: samochod ciezarowy tadownosc520 kg. Czy faktura VAT + w.w. dowod rejestracyjny sa wystarczajaca podstawa do odliczenia podatku VAT?

Tak, bo spełnia to wymóg ustawy VAT i nie jest wyłącząne z odliczenia
podatku naliczonego.

CZY MOGĘ ODLICZAĆ WYDATKI ZA REMONT DOMU KTOREGO JESTEM WŁACICIELEM ALE NIE JESTEM W NIM ZAMELDOWANY

Oczywiście, przecież to jest Pana dom i ulga.

Czy każda firma może odliczyć wydatki na promocję i reklamę.Jeśli tak to w jakim stopniu?

Każda firma może odliczyć koszty reklamy. Zależy też co to za promocja i reklama. Jeżeli jest to tzw. reklama publiczna np. w środkach masowego przekazu to nie ma na to żadnych limitów. Jeżeli natomiast jest to tzw. koszt reprezentacji i reklamy to limit wynosi 0,25 % od obrotów firmy w danym okresie (np. jeżeli do dnia 30.06. obrót 100.000,- zł to na reprezentację i reklamę można wydać 250 ,- zł).

Prowadzę działalność gospodarczą(podatek VAT). Firma moja zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw szczególnie pod kątem uzyskania statusu ZPCHr.Mam podpisane kontrakty z realizacją do końca b.r.Zostały wypłacone zaliczki (do 20% wynagrodzenia po realizacji kontraktu), które nie stanowią przychodu. Nie odbieram nadpłaconego podatku VAT. Pod koniec maja Ministerstwo Finansów wniosło autopoprawkę(znoszącą ulgi podatkowe) do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.W tej sytuacji firmy, z którymi podpisałem umowy zawiesiły ich realizację do momentu nowego uregulowania prawnego prawnego ulg podatkowych dla ZPCHr. Proszę o odpowiedź na moje pytanie:-czy w tej sytuacji mogę uzyskać zwrot podatku VAT ?-jak będą traktowane wypłacone zaliczki,które nie podlegają zwrotowi w przypadku całkowitej rezygnacji z realizacji kontraktu ?

Zależy skąd nadpłata VAT - czy to środki trwałe czy też inne koszty. Przy środkach trwałych nie ma problemu - VAT może zostać zwrócony. Przy innych zakupach i tym co Pan mówi o swojej działalności to myślę, że jest to nie możliwe. Co do 20% zaliczki wszystko zależy od tego jak jest skonstruowana umowa z klientami. Przecież przychody finansowe np. odsetki karne lub kary umowne nie są objęte VAT.

Prowadzę od niedawna działalnosć gospodarczą, kupiłem nowy samochód osobowy, który wykorzystuję do tej działalnosci, po ilu miesiącach można go wpisać do firmy i odliczać amortyzację i inne koszty? Częsć osób twierdzi, że po 3 inni, że po 6 miesiącach.

????? Myślę, że chodzi tu o wprowadzenie auta do majątku firmy i jego amortyzowanie stawką przyspieszoną. Jeśli tak to potrzeba na to 6 miesięcy

Czy podatek dochodowy odprowadzony od swiadczenia urlopowego powinien byc w calosci odprowadzony do urzedu skarbowego, bez potracenia na skladke zdrowotna?

Wg mnie powinna być potrącona składka zdrowotnego.

Czy można rozliczyć podatek VAT od usług przewozu towarów transportem samochodowym w terminie wystawienia faktury po wykonaniu usługi , ale przed otrzymaniem wypłaty i wcześniej niż 30 dni od wykonannia usługi. (&6 ust.1 pkt 2 lit a) rptu)

Można. Te warunki, to są terminy ostateczne.

Ile wynosi granica dochodu od której nie płacimy zaliczki na podatek dochodowy w roku 1999 r. i jaka jest podstawa prawna?

Podstawa prawna to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota jest waloryzowana co roku, a jej aktualną wysokość można zawsze znaleźć na stronach Informacji Podatkowej w dziale parametry pdf

Czy cudzoziemiec pracujacy w Polsce i placacy podatki w Polsce moze skorzystac z ulgi mieszkaniowej? Dziekuje za odpowiedz Ewa Mazur

Skoro podlega ustawie DOF to również podlega ulgom z tej ustawy. Musi jednak mieć stały pobyt w Polsce i pozwolenie na pracę.

Prowadzę DG. Czy mogę być zatrudniona we własnej firmie na umowę o pracę? Czy mogę zatrudnić męża na umowę o pracę w prowadzonej przeze mnie DG?

O ile zrozumiałem chodzi Pani o zatrudnienie siebie na umowę o pracę w działalności gospodarczej będąc na wpisie do rejestru. Niestety nie można samego siebie zatrudnić bo do umowy muszą być dwie strony a Pani jako prowadząca działalność czyli pracodawca i Pani jako pracownik to ta sama osoba fizyczna czyli jedna strona umowy. Poza tym ustawa DOF mówi wyraźnie, że kosztem uzyskania nie mogą być koszty własnej pracy oraz osób współpracujących. Może Pani zatrudnić matkę i ojca lub teścia i to będzie kosztem u.p. ale praca męża jako ososby współpracującej (z mocy prawa) nie stanowi kosztu.

Czy dwie osoby kupujące, na zasadzie współwłasności, jedno mieszkanie mogą skorzystać z dużej ulgi budowlanej, jeżeli mieszkanie to nie będzie przeznaczone na wynajem?

Nie, bo to musi dotyczyć co najmniej pięciu mieszkań z przeznaczeniem na wynajem.

Jakich czynności powinienem dopełnić, w związku z chęcią wynajęcia mieszkania innej osobie. Umowa ? jak?, co z podatkiem dla fiskusa? Może coś jeszcze?

Trzeba spisać umowę najmu, zarejestrować ją w urzędzie skarbowym, opłacić opłatę skarbową i zwolnić jednocześnie z VAT. Potem po przekroczeniu kwoty wolnej należy płacić podatek dochodowy i składać PIT-5

Szanowny Panie! Jak można załapać się na dużą ulgę budowlaną w tym roku (1999). Posiadam już dom, jestem zameldowany tam, ale chciałbym go rozbudować. Czy jest mozliwe skorzystanie z ulgi budowlanej w takim wypadku (remontowe mam już wykorzystane)? Jeśli to możliwe to jakie działania należy w tym wypadku wykonać? Z góry dziękuję.

Przysługuje tu ulga na rozbudowę. Musi Pan uzyskać pozwolenie budowlane i koszty związane z rozbudową muszą być dokumentowane fakturami VAT.

Bardzo proszę o POMOC! Mam maleńką firemkę o statusie Sp. z o.o. Zatrudnienie: 1 osoba na pełny etat i 3 osoby na 1/2 etatu. Będę miał kontrolę PIP wymagającą dokumentów dotyczących wypłacania świadczenia urlopowego. Pytanie: Czy taka firma oprócz normalnej pensji za okres urlopu musi wypłacać dodatkowe świadczenie urlopowe? Mnie na to nie stać (zmniejszająca się ilość zamówień, coraz wyższe czynsze, płace, ZUS). Co mogę zrobić gdy wymagają dokumentacji świadczeń od 1995 r. Bardzo proszę o radę na e-mail siwydrab@polbox.com Mój humor taki :-((( , ale serdeczne pozdrowienia dla czytających. Jerzy

Każda firma nie posiadająca ZFŚS musi wypłacać świadczenie urlopowe w wysokości odpisu na ZFŚS jeżeli osoba przebywająca na urlopie była na nim dłużej niż 14 dni. Trzeba sprawdzić czy został spełniony ten warunek (jeżeli nie to nie trzeba było wypłacać świadczenia).

Czy emeryt prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w której posiada 5 % udziałów, a podatek wynosi około 30 złotych miesięcznie musi opłacać ubezpieczenie zdrowotne - przecież dołoży do tego interesu

Niestety ubezpieczenie zdrowotne musi zaplacić.

1. Czy obowiązkowy zakup kasy fiskalnej można odliczyć a jeśli tak to w jaki sposób?
2. Czy można prowadzić KPiR wyłącznie w formie komputerowej?
3. Czy US akceptuje dokumenty drukowane z programów KPiR?

1. Oczywiście, że można odliczyć od przychodu zakup kasy fiskalnej (jeżeli jej wartość < 2.500 zł) ponadto można połowę jej wartości "odbić" sobie od VAT
2. Tak można prowadzić KpiR na komputerze ale trzeba robić co miesiąc wydruk i kwoty z wydruku (sumy końcowe) wpisywać do KPiR
3. Dokumenty (deklaracje) są akceptowane, jeśli zgodne są z wzorami publikowanymi przez MF, rejestry i inne wydruki również, jeśli zgodne są z odpowiednimi rozporządzeniami (o to zwykle dba producent oprogramowania)

Przez 3 miesiące 1998 roku składałem w U.S. PIT-51 wykazując w nim zarobki z firmy zagranicznej. Niestety w zeznaniu za 1998 r. zapomniałem ująć te dochody i teraz muszę szybko zrobić korektę, ale mam problem do których pól w PIT-32 mam wpisać kwoty wykazane w PIT-51.

To jest zależne od tego gdzie był płacony podatek od tej pracy, oraz czy koszty nie przekroczyły przychodów (diety zagraniczne)

Jak rozstrzygane sa koszty uzyskania dla tlumaczen: pisemnych (niektorzy zleceniodawcy nie chca stosowac 50% kosztow uzysk)? ustnych (trudno tu mowic o prawach autorskich)? Jakie sa podstawy prawne umow o dzielo mogacych miec znaczenie dla tlumaczy, np. rozstrzygniecia sadowe, instrukcje MinFin itp.

Tłumaczenie jest objęte prawami autorskimi więc dziwię się, że nie chcą stosować 50 % kosztów uzyskania. Ustne tłumaczenie myślę, że też.

Czy osoba wspolpracujaca (maz) z osoba prowadzaca samodz. dzial.gosp. sama oplaca ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czy tez robi to za nia firma? Jak to wyglada w przypadku innych zarobkow tej osoby. (osobiste umowy o dzielo)?

Firma opłaca połowę emerytalnego i rentowego oraz wypadkowe - jest to kosztem firmy. Ubezpieczony opłaca drugą połowę emerytalnego i rentowego oraz chorobowe. Rozlicza się to na PIT-5 lub w rozliczeniu rocznym. Umowy o dzieło nie są objęte ubezpieczeniem społecznym.

Do uzytkowanego od roku PC (amortyzowany stawka przyspieszona) firma (samodz. dzial.gosp) dokupila drukarke. Jak liczyc amortyzacje: osobno PC i drukarka, czy wprowadzic oba jako zestaw (jak wtedy liczyc amortyzacje?)

Osobno drukarka Gdyż jest samodzielnym środkiem trwałym.

Firma (samodz.dzialaln.gosp) przyjela 8-letni samochod osobowy bedacy dotychczas wlasnoscia wspolmalzonka. Auto jest zapisane w ksiazce sr.trwalych, jest amortyzowane. Na jakich warunkach mozna go zbyc lub oddac nieodplatnie? W jaki sposob mozna oddac go czlonkowi rodziny, nie majacego zadnych zwiazkow z firma?

Najlepiej go sprzedać za kwotę wartości rynkowej. Bo przecież inne zbycie to już darowizna. Ewentualnie przekazać na potrzeby osobiste podatnika i potem darować.

Czy samochod osobowy wprowadzony do majatku firmy (samodzielna dzialalnosc gosp) mozna amortyzowac stawka przyspieczona (w jakiej wysokosci?) Czy sa tu jakies ograniczenia?

Można amortyzować stawką przyśpieszoną jeżeli był używany powyżej 6 miesięcy. Ograniczenie jest i maksymalna stawka amortyzacyjna to 40% rocznie.Tutaj link do rozporządzenia

Od początku prowadzonej działalności tj.od 03/98 dokonywałem nadpłaty podatku doch. błędnie wpisując w PIT-5 składki na ubezpieczenie społeczne (stawki miesięczne zamiast narastająco).Co powinienem zrobić

Wykonać korekty wszystkich PIT- 5 i rozliczenia rocznego.

Czy konieczne i obowiązkowe jest opłacania składek DO ZUS NA: Ubezpieczenie wypadkowe, Ubezpieczenie emerytalne, Ubezpieczenie rentowe, Ubezpieczenie chorobowe, Fundusz pracy, Ubezpieczenie zdrowotne - DLA OSOBY SAMODZIELNIE PROWADZACEJ DZIALALNOSCGOSPODARCZA. Czy można z nich wszystkich zrezygnować wszak nie zawsze osiągam przychody... Jeżeli jednak nie to jakiego wymiaru są to stawki?

Konieczne jest a stawki podaję pod poniższym adresem: http://www.kki.net.pl/podatki

W 1993r zakończyłem działalność firmy na karte podatkową.Czy mogę zgłosić działalność firmy w tym roku,jeżeli mam zadłużenie w urzędzie skarbowym.

Można zgłosić działalność ale zadłużenie i tak jest osobiste a nie działalności.

1. Jeżeli wykorzystałem ulgę na budowę domu to czy mogę jeszcze skorzystać z ulgi na zakup mieszkania pod wynajem? 2. Co dalej się dzieje z tym mieszkaniem i jaki jest jego status? 3. Po jakim czasie mogę dysponować mieszkaniem? 4. Jakie są dalsze konsekwencje zakupu mieszkania pod wynajem? z góry dziękuję za szybką odpowiedż

Oczywiście, że tak - to dwie różne ulgi.
Mieszkanie po wybudowaniu musi być przeznaczone na wynajem ale najemcą nie może być budujący je i członkowie jego rodziny.
Dysponentem jest Pan cały czas, jeśli chodzi o wynajem. Dopiero po 10 latach można je sprzedać lub w nim zamieszkać - inaczej ulga przepada.

Jako spółka z o.o. posiadam biuro informacyjno-handlowe na terenie Niemiec gdzie zatrudniam Niemców na umowę o pracę wg prawa niemieckiego. Podatki i "ZUS" płacę za nich w Niemczech. W przypadku delegacji pracownika z Niemiec jakie stawki diet i ryczałtów hotelowych stosuje wobec nich (polskie czy niemieckie stawki)?

Muszę mieć bliższe dane na ten temat. Proszę o maila na podatki@kki.net.pl

Mam podpisana umowę z kasą mieszkaniową. Czy ulgę przysługującą mi z tytułu oszczędzania mogę rozliczyć dopiero na koniec roku, czy można w jakiś sposób płacić mniejszą miesięczną zaliczkę na poczet podatku?

Można wystąpić o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli jest Pan zainteresowany mogę to zrobić w Pana imieniu. Proszę o informację na podatki@kki.net.pl

Jeżeli mieszczę się w I progu skali pod., czy w obliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek doch. co miesiąc odejmuję kwotę wolną tj. 394,80. (19% od doch. - 394,80 przy ustaleniu miesiecznej zaliczki na podatek doch) czy kwotę wolną muszę podzielić na 12, albo jeżeli w jednym miesiącu ja odliczyłam to w nastepnych juz nie mogę ?

Myślę, że chodzi tu o PIT-5 - wtedy odejmuje się kwotę 394,80 zł od podatku z tym, że jeżeli podatek jest =< 0 to nie składamy PIT-5.

Jak zlikwidować środki trwałe przy likwidacji S.C. książka przychodów i rozchodów)

Trzeba zrobić spis z natury śr. trwałych i odprowadzić VAT jeśli przy ich zakupie był odliczany. Są one własnością nie wyłączną każdego ze wspólników w częściach procentowych równych udziałom w spółce. Czyli trzeba je potem w jakiś sposób zbyć a pieniądze należy podzielić wg powyższego klucza. Można również zrobić odpowiednie do wartości zamiany (najprostsze są przy podziale 50 na 50- wtedy zamienia się rzecz za rzecz.) Ja jednak zawsze doradzam aby je sprzedać przed likwidacją - najprostsze rozwiązanie.

Czy osoba prowadząca Dz G i będąca płatnikiem VAT, w PIT-5 wpisuje kwoty netto czy brutto?

Kwoty netto gdyż VAT jest oddzielnie ewidencjonowany.

W jaki sposób można rozliczyć podróż słuzbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą? Czy można zaliczyć w koszty wydatki poniesione na bilety PKP i noclegi w hotelu?

Tak ale na podstawie biletów i rachunków a nie diet i ryczałtów.

Czy za rok podatkowy 1999 będzie można skorzystać z odliczenia w postaci renty prywatnej. Chciałbym rentę przekazywać co miesiąc dla siostry (jest bezrobotna),czy w takim przypadku musi być spisana umowa notarialna, czy wystarczy zwykła umowa. Jak wysoka może być ta renta, aby siostra nie musiała płacić podatku.

Renty są dalej ale duży szum jest wokół ich odliczania. Do spisania renty wystarcza nawet zwykła umowa (jeżeli czas renty nie dłuższy niż rok) ale lepiej spisać umowę notarialną. Aby siostra nie płaciła podatku należy jej wypłacić rocznie do 2077,89 zł pod warunkiem, że nie ma innych dochodów.

Czy udziałowiec jednoosobowej Sp. z o.o. powołany umową spółki do pełnienia funkcji prezesa zarządu może pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie ustalone uchwałą wspólników można uznać za koszt uzyskania przychodu. Czy inne świadczenia na rzecz Prezesa Zarządu (diety i ryczałty w czasie delegacji) można uznać z koszty uzyskania przychodów. Gdy spółka była zakładana to tworzyło ją dwóch udziałowców teraz jest tylko jeden. Prezes Zarządu świadczy pracę na zasadzie powołania (nie zaś umowy o pracę).

Jeśli nie ma umowy o pracę to nie ma wynagrodzenia - musi być zatrudniony aby mieć płacę. Jeśli ma umowę o pracę (a w ślad za powołaniem takowa powinna być zawarta) to wtedy i wynagrodzenie i delegacje są kosztem.

Zakładając firmę trzeba się zdeklarować czy będzie się płatnikiem VAT czy nie, co powinna wybrać osoba fizyczna zakładająca działalność gospodarczą?

To zależy od działalności jaką się będzie wykonywało - trzeba po prostu sobie przeliczyć indywidualnie czy opłaca się płacić VAT czy nie. Decydujący wpływ na to mają również odbiorcy - jeśli oni preferują faktury i rachunki VAT to trzeba zostać płatnikiem VAT (np. firmy budowlane są z reguły VAT- owcami gdyż odliczenia muszą być dokumentowane rachunkami VAT)

Czy prowadząc działalność gospodarczą w mieszkaniu (usługi informatyczne, projektowanie stron WWW, komputerowy skład publikacji itp.) mogę wliczyć w koszty, jakąś część (jeśli tak, to jaką?) wydatków mieszkaniowych (czynsz, energia elektr., co itp)?

Tak - proporcjonalnie do wykorzystywanej powierzchni w działalności np. jeden pokój w stosunku do całego mieszkania.

W wyniku spadku po dziadku otrzymałam 1/2 część mieszkania. Właścicielką drugiej połowy jest moja babcia. W jaki sposób wygląda w takim wypadku ulga na remont tego mieszkania? Czy każdej z nas przysługuje limit odliczeń w pełnej wysokości, czy każdej z nas tylko połowa tego limitu? Z poważaniem Marta

Wg mnie przysługuje ulga remontowa na Panią i na babcię oddzielnie. Niestety niektóre urzędy skarbowe to kwestionują i najlepiej się dowiedzieć w swoim.

W przypadku zaległości w opłacaniu składek zus na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ubezpieczenie przestaje obowiązywać. Co zrobić z zaksięgowanymi kosztami, jeżeli przez kilka miesięcy to ubezpieczenie było odprowadzane, a ZUS traktuje je jako nadpłatę ? Na podstawie jakiego dokumentu dokonać wyksięgowania kosztów?

Trzeba kwoty chorobowego wyksięgować w miesiącu, w którym została spóźniona składka na podstawie dowodu wewnętrznego.

Czy jednorazowe świadczenie urlopowe dla pracownika w zakładzie poniżej 20 osób dolicza się do przychodu i czy odprowadza się podatek. Wiem, że do składek zus nie jest doliczane.

Dolicza się do dochodu osoby otrzymującej i odprowadza się podatek dochodowy.

Czy dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku zorganizowanego w formir wszasów dla pracowników jest traktowane podobnie jak dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci. Dokładnie chodzi o obciążenie tego dofinansowania podatkiem dochodowym i składkami ZUS

Takie dofinansowanie jest zwolnione z dochodowego i ZUS.

Czy ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi sie również dla pojazdów o wartości poniżej 2500 PLN. Jeśli tak to czy stawki wynikające z ewidencji przebiegu wlicza sie w koszty?

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się niezależnie od wartości pojazdu, jeżeli pojazd nie jest środkiem trwałym firmy. Wtedy musimy zapisywać trasy i kilometry oraz wydatki na benzynę i naprawy. Z końcem miesiąca trzeba kwoty przebiegu i wydatków porównać i wartość mniejszą możemy wprowadzić w koszty.

Czy mogę kupić używany samochód od osoby prywatnej (nie od firmy)i zarejestrować go na firmę. Samochód ma wartość poniżej 2500 PLN. Czy kupując muszę zapłacić podatek VAT tej osobie? Jeśli tak to czy ta osoba musi go odprowadzić chociaż nie ma firmy. Czy mogę go sobie wciągnąć w koszty skoro ma wartość poniżej 2500 PLN? Jak wygląda procedura kupna-sprzedaży takiego auta na firmę?

Oczywiście, że można kupić samochód od osoby fizycznej. Jeżeli osoba ta nie jest płatnikiem VAT to nie występuje tu obowiązek zapaty podatku. W koszty można go wciągnąć jeżeli jest poniżej 2.500 zł. Aby go kupić trzeba spisać umowę kupna-sprzedaży (przykładowy wzór w każdej Giełdzie Motoryzacyjnej) i zarejestrować ją w Urzędzie Skarbowym oraz odprowadzić 2 % opłaty skarbowej od czynności zakupu.

Prowadzę działalność gospodarczą.Prywatny samochód wprowadziłem do ewidencji środków trwałych i amortyzuję go.Byłem uczestnikiem kolizji/sam.został uszkodzony/ nie z mojej winy.Sprawca kolizji napisał stosowne oświadczenie.W PZU, gdzie auto jest ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności OC oraz Ac wręczony mi formularz zawierał pytanie czy pojazd jest wykorzystywany w prowadzonej działajności gospodarczej i czy jestem płatnikiem VAT.Na pytania te odpowiedziałem twierdząco.Zdecydowałe się na naprawę auta w warsztacie z którym PZU ma podpisaną umowę na bezgotówkowe rozliczanie napraw.Otrzymałem z PZU zlecenie na wykonanie naprawy .Poinformowano mnie jednak, że PZU nie rozliczy mi naprawy w kwocie brutto tylko w kwocie netto wartości wykonanej przez warsztat usługi.Poradzono aby z warsztatu pobrać fakturę VAT na podatek VAT i jej wartość zaksięgować w ewidencji VAT w celu jego odliczenia.Nic z tego nie rozumiem.Na prośbę o wyjaśnienie mi takiego dziwnego i niezrozumiałego sposobu rozliczania nie otrzymałem sensownej odpowiedzi poza tym, że PZU nie jest płatnikiem podatku VAT i nie mógłby go odliczyć a ja jestem płatnikiem i taką możliwość posiadam.Przy tej okazji nasówa mi się wniosek oto taki.Klient w sklepie kupuje towar,w którego cenie detalicznej wliczony jest podatek VAT,sam nie będąc płatnikiem tegoż podatku odmawia zapłaty z podatkiem tylko w cenie netto.Co na to mówią przepisy?Czy jest sposób by dowieść,że PZU nie ma racji?Czy jest może orzecznictwo sądowe na taki lub podobny temat?Bardzo proszę o rozjaśnienie mi tego problemu. Dziękuję

Jest to kolejna kombinacja ubezpieczyciela, który ma 90 % rynku - niestety nie mogę nic pomóc w tej sprawie - to są stosunki umowne między ubezpieczonym a ubezpieczanym.

Prowadze działalnośc gospodarczą /Handel obwoźny/ i place podatek w formie ryczałtu.Chce rozszerzyc działalność i otworzyć sklep.Czy sklep moze byc na książce przychodów i rozchodów ?

Jeśli jest to ta sama działalność osoby fizycznej to niestety nie ma możliwości być jednocześnie na ryczałcie i KPiR. Musi Pan zaczekać do nowego roku i wybrać formę opodatkowania jako zasady ogólne. Można jeszcze inaczej: otworzyć spólkę cywilną z bratem, siostrą, mamą, ojcem lub żoną i prowadzić sklep. Wtedy po zgłoszeniu obowiązku podatkowego wybrać zasady ogólne.

Mój mąż jest współwłaścicielem w dwóch spółkach cywilnych, powstałych po podziale. W jednej ma 10%, w drugiej 95%. Trzy lata temu zakupiny bez podatku VAT samochód osobowy, wprowadzony został jakośrodek trwały do jednej ze spółek ( tej 10%).W związku z tym, że nie jest w niejwykorzystywany, chciałabym móc rozliczać wydatki na paliwo i naprawy w drugiej ze spólek (95%). Co muszę zrobić, żeby ten samochód,którego oboje z mężem jesteśmy właścicielami wycofać ze starej spólki nie płacąc oczywiście VAT-u.Serdecznie dziękuje za ewentualną odpowież.Teresa Meus

Najlepiej sprzedać samochód z tej spólki 10 % do spólki 95 %. VAT - u nie naliczamy gdyż jest to używany środek trwały od ktrego nie przysługiwało odliczenie VAT czyli nie ma obowiązku go naliczyć.

Jak należy w deklaracji VAT-7 wykazać sprzedaż używanych palet euro. Wystawilismy r-k uproszczony nie naliczając VAT (gdyż sprzedaż opakowań zwrotnych jest zwolniona z VAT,par 73, pkt1b, Rozporządzenie Min.Fin z 15.12.97) ?

I słusznie - jest to sprzedaż zwolniona i tak należało postąpić - w miejscu sww wpisujemy wtedy podstawę prawną np. Rozp.MF VAT par 73 pkt 1b

Planuję zakup mieszkania od firmy, która zajmuję się budową mieszkań. Jakie opłaty będę musiał ponieść w związku z zakupem.z góry dziękuję za odpowiedz.

Jeżeli firma wystawi rachunek VAT to jest to jedyna płatność - jeżeli jednak będzie to umowa notarialna to będzie do zaplaty oprócz ceny mieszkania opłata skarbowa 2 % lub 5 % wartości w zależności od tego czy mieszkanie jest z gruntem czy nie (z gruntem jest wyższa opłata skarbowa), taksa notarialna ok. 3 % i opłata za wpis do księgi wieczystej 1,65 %.

Chcę rozpocząć dodatkowo pracę na umowę zlecenie na okres 10 dni. Jestem zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jakie dokumenty będę musiał wypełnić i jakie opłaty (składki) będę musiał ponosić w związku z reformą emerytalną.Z góry dziękuję za odpowiedz.

Przy umowie zleceniu na okres do 15 dni łącznie jeżeli przerwa pomiędzy okresami sumowanymi przekracza 60 dni nie ma żadnych składek ZUS. Również została zachowana zasada nie podleganiu składkom ZUS z tytułu dodatkowej pracy w przypadku opłacania składek z innego tytułu np. umowy o pracę. Jednak Ubezpieczenie Zdrowotne trzeba zapłacić w przypadku przekroczenia wzmiankownych przeze mnie wyżej 15 dni. Pracodawca dodatkowo musi opłacić ubezpieczenie wypadkowe jeżeli praca wykonywana jest u niego w zakładzie pracy.

Reforma systemu ubezpieczen spolecznych wprowadzila wiele zamieszania w rozliczeniach malych firm.W pierwszych miesiacach roku zwracalam sie do ZUS z pytaniem o los tzw. skladki na ubezpieczenie zdrowotne, ale wowczas jeszcze nie znano odpowiedzi na pytanie : jak rozliczyc ten koszt?Czy obecnie (czerwiec 99) sa juz znane zasady odliczania tych kwot od podatku? Dziekuje

Ubezpieczenie Zdrowotne nie jest kosztem lecz można je potrącić od podatku jaki płaci się do US.

Czy od tzw. świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom należy opłacać ubezpieczenie zdrowotne, czy całość zaliczki na podatek przekazać na konto urzędu skarbowego

Świadczenie urlopowe jest zwolnione z ZUS oraz automatycznie z Ubezbieczenia Zdrowotnego

następna strona

Odpowiedzi na pytania udziela:

Doradca Podatkowy mgr Mariusz Cieśla, ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy
tel. (32) 227-60-61,
http://www.kki.net.pl/podatki/


BannerMania

programy księgowe, internet
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-69-02
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz, Wojciech Bigo