WYNAGRODZENIA

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach

przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej

przeciętne wynagrodzenie miesięczne

zasiłek dla bezrobotnych

CENY/RUCH CEN

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do miesiąca)

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (długoterminowy)

wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku

cena 1 m2 (wskaźnik)  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

średnia cena skupu żyta