informacja podatkowa off-line

home | aktualności | akty prawne | programy | biura rachunkowe | faq | felieton | forum dyskusyjne | indeks | informator ekonomiczny | kalkulatory | kalkulator IP | kasy fiskalne | leasing | orzecznictwo | powiedz znajomym | pręgierz | sklep z programami | spis treści | ubezpieczenia społeczne |

kalkulator IP - pobierz demo

 

Informacja podatkowa - orzecznictwo - pozostałe


Wyrok z dnia 10 marca 1994 r. SA/Ka 1857/93

1. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.) statuuje następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja generalna), obejmujące ogół praw i obowiązków poprzednika prawnego, przechodzących na jego następcę (w tym praw i obowiązków publicznoprawnych).
2. W prawie podatkowym niedopuszczalne jest stosowanie analogii; obowiązki oraz ulgi podatkowe muszą wynikać wprost z przepisów ustawowych.


NSA
- wyrok z 23.02.1995 SA/Łd 1343/94

Stwierdzenie uprawnionego organu zawarte w piśmie skierowanym do organu podatkowego, iż spółka z udziałem podmiotu zagranicznego nie wypełniła warunków wynikających z zezwolenia lub że została utworzona z naruszeniem zasad jej tworzenia określonych prawem, nie pozbawia jej przymiotu spółki z udziałem podmiotu zagranicznego. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że nie uzyskała przysługującego jej z mocy prawa (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych - Dz. U. Nr 41, poz. 325 ze zm.) zwolnienia podatkowego.


Wyrok z dnia 26 sierpnia 1995 r. SA/Ka 220/93

Podstawą stosowania przepisów umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisanej w Warszawie w dniu 18 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 31, poz. 163), musi być tożsamość podmiotu zobowiązanego do uiszczenia podatku tego samego rodzaju w obu państwach będących stronami umowy.


NSA
- uchwała z 08.12.1997 FPK 22/97

Uzasadniony wniosek podatnika o zwrot nadpłaconej kwoty podatku od nieruchomości, uiszczonego w drodze tzw. samoobliczenia, organ podatkowy rozstrzyga na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), określając wysokość zobowiązania podatkowego, natomiast w razie bezzasadności wniosku wydaje decyzję odmawiającą zwrotu na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.)

 

programy księgowe, internet, kasy fiskalne
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Copyright: 1997 - 2000  Romuald Gabrysz