wybierz dział


Orzecznictwo

Rachunkowość


1994 1995 1996 1997 1998

 


1994


1995


1996

Wyrok z dnia 20 czerwca 1996 r. III ARN 11/96 Przy ocenie rzetelności podatkowej księgi przychodów i rozchodów, organy podatkowe obowiązane są brać pod rozwagę obok elementów obiektywnych stwierdzonego uchybienia w prowadzeniu księgi, również oczywisty usprawiedliwiony błąd w jej prowadzeniu przez podatnika.
Wyrok z dnia 4 października 1996 r. III ARN 53/96 Wpisanie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów rzeczywiście poniesionych wydatków, które nie powinny być wpisane bądź nie zostały należycie udokumentowane albo wykraczały poza limit wydatków nie oznacza, że księga jest nieprawidłowa pod względem materialnym (nierzetelna).

1997


1998

NSA - wyrok z 16.01.1998
SA/Bk 93/97
Niewpisanie faktur do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie można uznać za błędny zapis będący skutkiem oczywistej omyłki, nie mający wpływu na ocenę rzetelności księgi.

 

 

 


BannerMania

programy księgowe, kasy fiskalne, internet, komputery
BTK Finest, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 89, tel: (090) 37-18-32
Emar s.c. 43-100 Tychy, ul. Uczniowska 7, tel: (032) 217-71-90
Dystrybucja - BTK FINEST, Emar s.c.
Copyright: 1997, 1998, 1999  Romuald Gabrysz